• Замын хөдөлгөөний дүрэм
  • Холбоо барих
Тогтоол, захирамж, журам
Шүүлт:
-аас
хүртэл
ЗАМЫН ХӨДӨЛГӨӨНИЙ АЧААЛЛЫГ БУУРУУЛАХ ТАЛААР АВАХ ЗАРИМ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ
Нийслэлийн засаг даргын 2020 оны 8 дугаар сарын 14-ний өдрийн дугаартай “Замын хөдөлгөөний ачааллыг бууруулах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай” А/1037 захирамж
2022-12-02
Нийслэлийн
Нийслэлийн Засаг даргын 2021 оны 06 дугаар сарын 16-ны өдрийн А/477 дугаартай захирамж
Нийслэлийн Засаг даргын 2021 оны 06 дугаар сарын 16-ны өдрийн А/477 дугаартай захирамжаар "Хязгаарлалт тогтоогоогүй худалдаа үйлчилгээний байгууллага" 2021 оны 06 дугаар сарын 17-ны өдрөөс 07:00 цагаас 22:00 цаг хүртэл ажиллана.
2021-06-17
ХОТ
ХОТ БОЛОН ОРОН НУТАГ ХООРОНД ЗОРЧИХ ИРГЭДИЙН ХӨДӨЛГӨӨНИЙГ ЗОХИЦУУЛАХ ТҮР ЖУРАМ
Хот болон орон нутаг хооронд иргэдийн зорчих хөдөлгөөнийг зохицуулах түр журам
2021-05-20
Нийслэлийн
Нийслэлийн Засаг даргын 2021 оны 4 дүгээр сарын 02-ны өдрийн А/246 дугаар захирамж
Нийслэлийн Засаг даргын 2021 оны 4 дүгээр сарын 02-ны өдрийн А/246 дугаар захирамж
2021-04-02
НИЙСЛЭЛИЙН
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН 2021 ОНЫ 3 ДУГААР САРЫН 27-НЫ ӨДРИЙН А/221 ТООТ ЗАХИРАМЖ
Нийслэлийн засаг даргын 2021 оны 3 дугаар сарын 27-ны өдрийн А/221 тоот захирамж
2021-03-29
Нийслэлийн
Нийслэлийн Засаг даргын 2021 оны 3 дугаар сарын 14-ний өдрийн А/161 тоот захирамж
Өнөөдрөөс Нийслэл хотод хүн, тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөнийг 23.00-06.00 цагийн хооронд хязгаарлана
2021-03-15
НИЙСЛЭЛИЙН
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН 2020 ОНЫ 12 ДУГААР САРЫН 11-НИЙ ӨДРИЙН А/1280 ДУГААР ЗАХИРАМЖ
Нийслэлийн засаг даргын 2020 оны 12 дугаар сарын 11-ний өдрийн а/1280 дугаар захирамж
2020-12-12
ЖОЛООЧИЙН
ЖОЛООЧИЙН ЗӨРЧЛИЙН БҮРТГЭЛИЙН ОНОО ТООЦОХ ЖУРАМ
ЖОЛООЧИЙН ЗӨРЧЛИЙН БҮРТГЭЛИЙН ОНОО ТООЦОХ ЖУРАМ
2020-12-10
МОНГОЛ
МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН "БҮХ НИЙТИЙН БЭЛЭН БАЙДАЛД ШИЛЖИХ ТУХАЙ" 178 ДУГААР ТОГТООЛ
МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН 2020 ОНЫ 11 ДҮГЭЭР САРЫН 11-НИЙ ӨДРИЙН "БҮХ НИЙТИЙН БЭЛЭН БАЙДАЛД ШИЛЖИХ ТУХАЙ" 178 ДУГААР ТОГТООЛ
2020-11-14
БҮХ
БҮХ НИЙТИЙН БЭЛЭН БАЙДЛЫН ЗЭРЭГТ ШИЛЖСЭНТЭЙ ХОЛБОГДУУЛАН АВЧ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЗАРИМ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ
Нийслэлийн засаг даргын 2020 оны 11 дүгээр сарын 12-ны өдрийн "Бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэгт шилжсэнтэй холбогдуулан авч хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай" захирамж
2020-11-12
БЭЛЭН
БЭЛЭН БУС ХЭЛБЭРЭЭР ТОРГУУЛЬ ОНОГДУУЛАХ ЖУРАМ /ХЗДХС-ын 2018 оны А/33 дугаар тушаалаар нэмэлт, өөрчлөлт орсон/
Энэ журмын зорилго нь Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай хууль зөрчсөн зөрчлийг шалган шийдвэрлэхэд торгуулийг бэлэн бусаар оногдуулах, шийдвэрийг биелүүлэхтэй холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино. /ХЗДХС-ын 2018 оны А/33 дугаар тушаалаар өөрчлөлт орсныг тусгав/
2018-03-12
ТЭЭВРИЙН
ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЛИЙГ ЗӨӨЖ ШИЛЖҮҮЛЭХ, ТҮР СААТУУЛАХ ЖУРАМ
ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЛИЙГ ЗӨӨЖ ШИЛЖҮҮЛЭХ, ТҮР СААТУУЛАХ ЖУРАМ
2017-01-10
БЭЛЭН
БЭЛЭН БУС ХЭЛБЭРЭЭР ТОРГУУЛЬ ОНОГДУУЛАХ ЖУРАМ
БЭЛЭН БУС ХЭЛБЭРЭЭР ТОРГУУЛЬ ОНОГДУУЛАХ ЖУРАМ
2017-01-08
ЖОЛООДОХ
ЖОЛООДОХ ЭРХИЙН ҮНЭМЛЭХ ОЛГОХ ЖУРАМ
ЖОЛООДОХ ЭРХИЙН ҮНЭМЛЭХ ОЛГОХ ЖУРАМ
2017-01-08
ЗАМЫН
ЗАМЫН ХӨДӨЛГӨӨН ЗОХИЦУУЛАХ, ХЯНАН ШАЛГАХ ЖУРАМ
ЗАМЫН ХӨДӨЛГӨӨН ЗОХИЦУУЛАХ, ХЯНАН ШАЛГАХ ЖУРАМ
2017-01-08
ТЭЭВРИЙН
ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЭЛД ТУСГАЙ ДУУТ БОЛОН ГЭРЭЛ ДОХИО ТАВЬЖ ХЭРЭГЛЭХ ЖУРАМ
ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЭЛД ТУСГАЙ ДУУТ БОЛОН ГЭРЭЛ ДОХИО ТАВЬЖ ХЭРЭГЛЭХ ЖУРАМ
2017-01-08
ТЭЭВРИЙН
ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЭЛ ЖОЛООДОХ ЭРХИЙН ШАЛГАЛТ АВАХ ЖУРАМ
ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЭЛ ЖОЛООДОХ ЭРХИЙН ШАЛГАЛТ АВАХ ЖУРАМ
2017-01-08
ТЭЭВРИЙН
ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЭЛ ЖОЛООДОХ ЭРХ ДУУСГАВАР БОЛОХ, ЭРХ СЭРГЭЭХ ЖУРАМ
ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЭЛ ЖОЛООДОХ ЭРХ ДУУСГАВАР БОЛОХ, ЭРХ СЭРГЭЭХ ЖУРАМ
2017-01-08