• Замын хөдөлгөөний дүрэм
  • Холбоо барих
Авилгын эсрэг үйл ажиллагаа
Шүүлт:
-аас
хүртэл
Авлигын
Авлигын талаар гомдол мэдээллэх
Авилга талаар гомдол мэдээллэх
2022-12-01
ЦАГДАА,
ЦАГДАА, ДОТООДЫН ЦЭРГИЙН АНГИ БАЙГУУЛЛАГЫН 2022 ОНЫ АВЛИГЫН ЭСРЭГ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
ЦАГДАА, ДОТООДЫН ЦЭРГИЙН АНГИ БАЙГУУЛЛАГЫН 2022 ОНЫ АВЛИГЫН ЭСРЭГ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
2022-11-03
АВЛИГАТАЙ
АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗАРТ ХЭРХЭН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДОЛ, МЭДЭЭЛЭЛ ГАРГАХ ВЭ?
АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗАРТ ХЭРХЭН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДОЛ, МЭДЭЭЛЭЛ ГАРГАХ ВЭ?
2022-06-02
Хувийн
Хувийн ашиг сонирхлын болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийг ХЭН, ХЭЗЭЭ, ХЭРХЭН мэдүүлэх вэ?
Хувийн ашиг сонирхлын болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийг ХЭН, ХЭЗЭЭ, ХЭРХЭН мэдүүлэх вэ?
2022-01-18
АТГ-ын
АТГ-ын мэдээлэл 2021.05.27
АТГ-ын мэдээлэл 2021.05.27
2021-06-02
Нэг
Нэг улс дангаар тэмцээд амжилтад хүрэх боломжгүй өөр нэг тахал нь АВЛИГА
Нэг улс дангаар тэмцээд амжилтад хүрэх боломжгүй өөр нэг тахал нь АВЛИГА
2021-04-14
АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР
АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР БАТЛАХ ТУХАЙ МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ТОГТООЛ
2018-03-01
АВЛИГА,
АВЛИГА, АШИГ СОНИРХЛЫН ЗӨРЧЛИЙН ТУХАЙ ОЙЛГОЛТ
АВЛИГА, АШИГ СОНИРХЛЫН ЗӨРЧЛИЙН ТУХАЙ ОЙЛГОЛТ
2018-01-06
АШИГ СОНИРХЛЫН ЗӨРЧЛИЙН ТУХАЙ МЭДЛЭГ, ОЙЛГОЛТЫГ ОЛОН НИЙТЭД ТҮГЭЭН ТАНИУЛАХ АЖЛЫН ГАРЫН АВЛАГА
Ашиг сонирхлын зөрчлийн тухай ойлголтод төрийн албан тушаалтны хувийн ашиг сонирхол нь төрийн эрх мэдлийг хэрэгжүүлэх албаны чиг үүрэгтэй нь харшлахыг ойлгодог. Үүнээс байнга, бололцооныхоо хэрээр зайлсхийж, өөрийн олон төрийн байгууллагынхаа нэр хүндийг эрсдэлд оруулахгүй байх шаардлага төрийн албан тушаалтнуудад тавигддаг.
2018-01-05