• Замын хөдөлгөөний дүрэм
  • Холбоо барих
Авилгын эсрэг үйл ажиллагаа
Шүүлт:
-аас
хүртэл
Авлигын
Авлигын эсрэг "Нэгдье"
тээврийн цагдаагийн алба
2023-06-26
Авлигын
Авлигын эсрэг нэгдье
тээврийн цагдаагийн алба
2023-06-23
Авлигын
Авлигын эсрэг "Нэгдье"
тээврийн цагдаагийн алба
2023-06-16
авлига
авлига бүү өг, бүү ав
тээврийн цагдаагийн алба
2023-05-03
цагдаагийн
цагдаагийн алба хаагч шан харамж авах ёсгүй
тээврийн цагдаагийн алба
2023-05-02
авлига
авлига улс орныг мөхөөнө
тээврийн цагдаагийн алба
2023-05-01
Авлигын
Авлигын талаар гомдол мэдээллэх
Авилга талаар гомдол мэдээллэх
2022-12-01
ЦАГДАА,
ЦАГДАА, ДОТООДЫН ЦЭРГИЙН АНГИ БАЙГУУЛЛАГЫН 2022 ОНЫ АВЛИГЫН ЭСРЭГ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
ЦАГДАА, ДОТООДЫН ЦЭРГИЙН АНГИ БАЙГУУЛЛАГЫН 2022 ОНЫ АВЛИГЫН ЭСРЭГ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
2022-11-03
АВЛИГАТАЙ
АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗАРТ ХЭРХЭН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДОЛ, МЭДЭЭЛЭЛ ГАРГАХ ВЭ?
АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗАРТ ХЭРХЭН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДОЛ, МЭДЭЭЛЭЛ ГАРГАХ ВЭ?
2022-06-02
Хувийн
Хувийн ашиг сонирхлын болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийг ХЭН, ХЭЗЭЭ, ХЭРХЭН мэдүүлэх вэ?
Хувийн ашиг сонирхлын болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийг ХЭН, ХЭЗЭЭ, ХЭРХЭН мэдүүлэх вэ?
2022-01-18
АТГ-ын
АТГ-ын мэдээлэл 2021.05.27
АТГ-ын мэдээлэл 2021.05.27
2021-06-02
Нэг
Нэг улс дангаар тэмцээд амжилтад хүрэх боломжгүй өөр нэг тахал нь АВЛИГА
Нэг улс дангаар тэмцээд амжилтад хүрэх боломжгүй өөр нэг тахал нь АВЛИГА
2021-04-14
АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР
АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР БАТЛАХ ТУХАЙ МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ТОГТООЛ
2018-03-01