• Замын хөдөлгөөний дүрэм
  • Холбоо барих
Тусгай дуут болон гэрэл дохио тавьж хэрэглэх зөвшөөрөл
Шүүлт:
-аас
хүртэл