• Замын хөдөлгөөний дүрэм
  • Холбоо барих
Хүний нөөцийн ил тод байдал
Шүүлт:
-аас
хүртэл
“Цагдаа”,
“Цагдаа”, “Хамгаалалтын ажилтан” мэргэжил олгох сургалтад суралцаж, цагдаа, дотоодын цэргийн байгууллагад ажиллахыг урьж байна
“Цагдаа”, “Хамгаалалтын ажилтан” мэргэжил олгох сургалтад суралцаж, цагдаа, дотоодын цэргийн байгууллагад ажиллахыг урьж байна
2024-05-09
ЦАГДАА,
ЦАГДАА, ДОТООДЫН ЦЭРГИЙН АНГИ БАЙГУУЛЛАГАД АЖИЛЛАХ ХҮСЭЛТЭЙ ИРГЭДИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТАД УРЬЖ БАЙНА
ЦАГДАА, ДОТООДЫН ЦЭРГИЙН АНГИ БАЙГУУЛЛАГАД АЖИЛЛАХ ХҮСЭЛТЭЙ ИРГЭДИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТАД УРЬЖ БАЙНА
2024-05-01
ЦАГДАА,
ЦАГДАА, ДОТООДЫН ЦЭРГИЙН АНГИ БАЙГУУЛЛАГАД АЖИЛЛАХ ХҮСЭЛТЭЙ ИРГЭДИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТАД УРЬЖ БАЙНА.
Цагдаа, дотоодын цэргийн анги байгууллагад ажиллах хүсэлтэй иргэдийг сонгон шалгаруулалтад урьж байна
2024-04-30
Тээврийн
Тээврийн цагдаагийн албанд Олон нийтийн цагдаагаар ажиллах хүсэлтэй иргэдийг сонгон шалгаруулалтад урьж байна
Тээврийн цагдаагийн албанд Олон нийтийн цагдаагаар ажиллах хүсэлтэй иргэдийг сонгон шалгаруулалтад урьж байна
2024-03-11
Цагдаа,
Цагдаа, дотоодын цэргийн анги байгууллагад ажиллах хүсэлтэй иргэдийг сонгон шалгаруулалтад урьж байна
Цагдаа, дотоодын цэргийн анги байгууллагад ажиллах хүсэлтэй иргэдийг сонгон шалгаруулалтад урьж байна
2024-01-16
ТЭЭВРИЙН
ТЭЭВРИЙН ЦАГДААГИЙН АЛБАНД АЖИЛЛАХ ХҮСЭЛТЭЙ ИРГЭДИЙГ АЖИЛД УРЬЖ БАЙНА
ТЭЭВРИЙН ЦАГДААГИЙН АЛБАНД АЖИЛЛАХ ХҮСЭЛТЭЙ ИРГЭДИЙГ АЖИЛД УРЬЖ БАЙНА
2023-05-17
ТЭЭВРИЙН
ТЭЭВРИЙН ЦАГДААГИЙН АЛБАНД ОЛОН НИЙТИЙН ЦАГДААГААР АЖИЛЛАХ ХҮСЭЛТЭЙ ИРГЭДИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛТАД УРЬЖ БАЙНА
ТЭЭВРИЙН ЦАГДААГИЙН АЛБАНД ОЛОН НИЙТИЙН ЦАГДААГААР АЖИЛЛАХ ХҮСЭЛТЭЙ ИРГЭДИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛТАД УРЬЖ БАЙНА
2023-02-28
“Цагдаа”,
“Цагдаа”, “Харуулчин” мэргэжил олгох сургалтад суралцаж, цагдаа, дотоодын цэргийн байгууллагад ажиллахыг урьж байна
“Цагдаа”, “Харуулчин” мэргэжил олгох сургалтад суралцаж, цагдаа, дотоодын цэргийн байгууллагад ажиллахыг урьж байна
2023-02-14
СОНГОН
СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТАНД УРЬЖ БАЙНА
СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТ:
2022-12-14
“Цагдаа”,
“Цагдаа”, “Харуулчин” мэргэжил олгох сургалтад суралцаж, цагдаа, дотоодын цэргийн байгууллагад ажиллахыг урьж байна
“Цагдаа”, “Харуулчин” мэргэжил олгох сургалтад суралцаж, цагдаа, дотоодын цэргийн байгууллагад ажиллахыг урьж байна
2022-12-09
ЖУРМЫН
ЖУРМЫН ТӨСӨЛД САНАЛАА ИРҮҮЛНЭ ҮҮ
Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын тушаалаар “Цагдаагийн байгууллагад анх орох иргэнд тавигдах тусгай шаардлага, шалгуур үзүүлэлт тооцох журам”-ыг шинэчлэн боловсруулах Ажлын хэсэг байгуулагдан ажиллаж байна.
2022-11-09
ТЭЭВРИЙН
ТЭЭВРИЙН ЦАГДААГИЙН АЛБАНД АЖИЛЛАХ ХҮСЭЛТЭЙ ИРГЭДИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТАД УРЬЖ БАЙНА
Цагдаа, дотоодын цэргийн анги, байгууллагад шалгалтад оролцох иргэний хүсэлт, холбогдох баримт бичгийг 2022 оны 09 дүгээр сарын 28-ны өдрөөс 2022 оны 09 дүгээр сарын 28-ны өдрийн 17:00 цаг хүртэл хүлээн авах тул тус албанд ЦАГДАА ЗОХИЦУУЛАГЧААР ажиллах хүсэлттэй иргэдийг бүртгэж байна.
2022-10-26
“Цагдаа”,
“Цагдаа”, "Цагдаа жолооч", “Харуулчин” мэргэжил олгох сургалтад суралцаж, цагдаа, дотоодын цэргийн байгууллагад ажиллахыг урьж байна
Цагдаа, дотоодын цэргийн байгууллагын ахлагч албан тушаалын сул орон тоог нөхөх, нөөц бүрдүүлэх зорилгоор хуулийн дагуу цэргийн жинхэнэ алба хаах үүргээ биелүүлсэн, бүрэн дунд болон түүнээс дээш боловсролтой иргэдээс шалгаруулан авч, “Цагдаа”, “Цагдаа жолооч”, “Харуулчин” мэргэжил олгох сургалтад суралцуулах ажлыг зохион байгуулах гэж байна.
2022-09-30
ТЭЭВРИЙН
ТЭЭВРИЙН ЦАГДААГИЙН АЛБАНД ОЛОН НИЙТИЙН ЦАГДААГААР АЖИЛЛАХ ХҮСЭЛТЭЙ ИРГЭДИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТАД УРЬЖ БАЙНА
ТЭЭВРИЙН ЦАГДААГИЙН АЛБАНД ОЛОН НИЙТИЙН ЦАГДААГААР АЖИЛЛАХ ХҮСЭЛТЭЙ ИРГЭДИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТАД УРЬЖ БАЙНА
2022-08-24
“Цагдаа”,
“Цагдаа”, “Харуулчин” мэргэжил олгох сургалтад суралцаж, цагдаа, дотоодын цэргийн байгууллагад ажиллахыг урьж байна
“Цагдаа”, “Харуулчин” мэргэжил олгох сургалтад суралцаж, цагдаа, дотоодын цэргийн байгууллагад ажиллахыг урьж байна
2022-07-18
“Цагдаа”, "Цагдаа жолооч", “Харуулчин” мэргэжил олгох сургалтад суралцаж, цагдаа, дотоодын цэргийн байгууллагад ажиллахыг урьж байна
“Цагдаа”, "Цагдаа жолооч", “Харуулчин” мэргэжил олгох сургалтад суралцаж, цагдаа, дотоодын цэргийн байгууллагад ажиллахыг урьж байна
2022-03-16
“Цагдаа”,
“Цагдаа”, “Харуулчин” мэргэжил олгох сургалтад суралцаж, цагдаа, дотоодын цэргийн байгууллагад ажиллахыг урьж байна
Цагдаа, дотоодын цэргийн байгууллагын ахлагч албан тушаалын сул орон тоог нөхөх, нөөц бүрдүүлэх зорилгоор цагдаа, цагдаа зохицуулагч, цагдаа-жолооч, Дотоодын цэрэгт жолооч, харуулчны ажлын байранд хугацаат цэргийн алба хаасан, бүрэн дунд болон түүнээс дээш боловсролтой иргэдийг шалгаруулан “Цагдаа”, “Цагдаа жолооч”, “Харуулчин” мэргэжил олгох сургалтад суралцуулах ажлыг зохион байгуулах гэж байна.
2022-01-03