• Замын хөдөлгөөний дүрэм
  • Холбоо барих
Төсөв гүйцэтгэл
Шүүлт:
-аас
хүртэл
2024 ОНЫ ТӨСӨВ, ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТАЙЛАНГУУД
2024 ОНЫ ТӨСӨВ, ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТАЙЛАНГУУД
2024-04-22
2023
2023 ОНЫ ТӨСӨВ, ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТАЙЛАНГУУД
2023 ОНЫ ТӨСӨВ, ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТАЙЛАНГУУД
2023-10-12
2022
2022 ОНЫ ТӨСӨВ, ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТАЙЛАНГУУД
2022 ОНЫ ТӨСӨВ, ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТАЙЛАНГУУД
2023-01-05
2021
2021 ОНЫ ТӨСӨВ, ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТАЙЛАНГУУД
Тээврийн цагдаагийн албаны 2021 оны төсөв, гүйцэтгэлийн тайлангууд
2021-11-15
Тээврийн
Тээврийн цагдаагийн албаны 2022 оны төвсийн санал
Тээврийн цагдаагийн албаны 2022 оны төвсийн санал
2021-08-04
Тээврийн
Тээврийн цагдаагийн албаны 2021 оны эхний хагас жилийн санхүүгийн тайлан
Тээврийн цагдаагийн албаны 2021 оны эхний хагас жилийн санхүүгийн тайлан
2021-08-04
ТЭЭВРИЙН
ТЭЭВРИЙН ЦАГДААГИЙН АЛБАНЫ ДАРГЫН 2021.06.28-НЫ ӨДРИЙН Б/84 ДҮГЭЭР ТУШААЛ
ТЭЭВРИЙН ЦАГДААГИЙН АЛБАНЫ ДАРГЫН 2021.06.28-НЫ ӨДРИЙН Б/84 ДҮГЭЭР ТУШААЛ
2021-07-09
ЦАГДААГИЙН
ЦАГДААГИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН 2020 ОНЫ САНХҮҮГИЙН НЭГТГЭСЭН ТАЙЛАН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛД ХИЙСЭН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН АУДИТ
Цагдаагийн ерөнхий газрын 2020 оны санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудит
2021-06-22
ТЭЭВРИЙН ЦАГДААГИЙН АЛБАНЫ 2020 ОНЫ ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН 12-Р САРЫН ТАЙЛАН
ТЭЭВРИЙН ЦАГДААГИЙН АЛБАНЫ 2020 ОНЫ ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН 12-Р САРЫН ТАЙЛАН
2021-01-08
ТЭЭВРИЙН
ТЭЭВРИЙН ЦАГДААГИЙН АЛБАНЫ 2020 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН
Тээврийн цагдаагийн албаны 2020 оны санхүүгийн тайлан
2021-01-07
ТЭЭВРИЙН ЦАГДААГИЙН АЛБАНЫ 2020 ОНЫ ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН 11-Р САРЫН ТАЙЛАН
ТЭЭВРИЙН ЦАГДААГИЙН АЛБАНЫ ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН 11-Р САРЫН ТАЙЛАН
2020-11-03
ТЭЭВРИЙН ЦАГДААГИЙН АЛБАНЫ ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН 10-Р САРЫН ТАЙЛАН
ТЭЭВРИЙН ЦАГДААГИЙН АЛБАНЫ ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН 10-Р САРЫН ТАЙЛАН
2020-11-02
ТЭЭВРИЙН ЦАГДААГИЙН АЛБАНЫ ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН 9-Р САРЫН ТАЙЛАН
ТЭЭВРИЙН ЦАГДААГИЙН АЛБАНЫ ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН 9-Р САРЫН ТАЙЛАН
2020-10-05
ТЭЭВРИЙН ЦАГДААГИЙН АЛБАНЫ ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН 7-Р САРЫН ТАЙЛАН
ТЭЭВРИЙН ЦАГДААГИЙН АЛБАНЫ ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН 7-Р САРЫН ТАЙЛАН
2020-08-03
ТЭЭВРИЙН ЦАГДААГИЙН АЛБАНЫ ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН 6-Р САРЫН ТАЙЛАН
ТЭЭВРИЙН ЦАГДААГИЙН АЛБАНЫ ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН 6-Р САРЫН ТАЙЛАН
2020-07-02
ТЭЭВРИЙН ЦАГДААГИЙН АЛБАНЫ ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН 4-Р САРЫН ТАЙЛАН
ТЭЭВРИЙН ЦАГДААГИЙН АЛБАНЫ ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН 4-Р САРЫН ТАЙЛАН
2020-05-04
ТЭЭВРИЙН ЦАГДААГИЙН АЛБАНЫ ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН 3-Р САРЫН ТАЙЛАН
ТЭЭВРИЙН ЦАГДААГИЙН АЛБАНЫ ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН 3-Р САРЫН ТАЙЛАН
2020-04-02
ТЭЭВРИЙН ЦАГДААГИЙН АЛБАНЫ ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН 2-Р САРЫН ТАЙЛАН
ТЭЭВРИЙН ЦАГДААГИЙН АЛБАНЫ ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН 2-Р САРЫН ТАЙЛАН
2020-03-02
ТЭЭВРИЙН ЦАГДААГИЙН АЛБАНЫ ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН 1-Р САРЫН ТАЙЛАН
ТЭЭВРИЙН ЦАГДААГИЙН АЛБАНЫ ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН 1-Р САРЫН ТАЙЛАН
2020-02-01
ТЭЭВРИЙН ЦАГДААГИЙН АЛБАНЫ 2020 ОНЫ ТӨСӨВ
ТЭЭВРИЙН ЦАГДААГИЙН АЛБАНЫ 2020 ОНЫ ТӨСӨВ
2020-01-13