• Нүүр хуудас
  • Холбоо барих
  • Замын хөдөлгөөний дүрэм

2021 ОНЫ ТӨСӨВ, ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТАЙЛАНГУУД

2021-11-15
2021 ОНЫ ТӨСӨВ, ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТАЙЛАНГУУД

 

Тээврийн цагдаагийн албаны 2021 оны батлагдсан төсвийг  ЭНД  дарж үзнэ үү.

Тээврийн цагдаагийн албаны 2021 оны төсвийн тодотголыг ЭНД  дарж үзнэ үү. 

2021 оны төсвийн гүйцэтгэлийн 1-р сарын тайланг ЭНД  дарж үзнэ үү

2021 оны төсвийн гүйцэтгэлийн 2-р сарын тайланг ЭНД дарж үзнэ үү

2021 оны төсвийн гүйцэтгэлийн 3-р сарын тайланг ЭНД дарж үзнэ үү

2021 оны төсвийн гүйцэтгэлийн 4-р сарын тайланг ЭНД дарж үзнэ үү 

2021 оны төсвийн гүйцэтгэлийн 5-р сарын тайланг ЭНД дарж үзнэ үү

2021 оны төсвийн гүйцэтгэлийн 6-р сарын тайланг ЭНД дарж үзнэ үү 

2021 оны төсвийн гүйцэтгэлийн 7-р сарын тайланг ЭНД дарж үзнэ үү 

2021 оны төсвийн гүйцэтгэлийн 8-р сарын тайланг ЭНД дарж үзнэ үү 

2021 оны төсвийн гүйцэтгэлийн 9-р сарын тайланг ЭНД дарж үзнэ үү 

2021 оны төсвийн гүйцэтгэлийн 10-р сарын тайланг ЭНД дарж үзнэ үү 

2021 оны төсвийн гүйцэтгэлийн 11-р сарын тайланг ЭНД дарж үзнэ үү 

2021 оны төсвийн гүйцэтгэлийн 12-р сарын тайланг ЭНД дарж үзнэ үү