• Нүүр хуудас
  • Холбоо барих
  • Замын хөдөлгөөний дүрэм

2021 ОНЫ ТӨСӨВ, ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТАЙЛАН

2021-04-01
2021 ОНЫ ТӨСӨВ, ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТАЙЛАН

 

Тээврийн цагдаагийн албаны 2021 оны батлагдсан төсвийг  ЭНД  дарж үзнэ үү.

Тээврийн цагдаагийн албаны 2021 оны төсвийн тодотголыг ЭНД  дарж үзнэ үү. 

Тээврийн цагдаагийн албаны 2021 оны төсвийн гүйцэтгэлийн 1-р сарын тайланг ЭНД  дарж үзнэ үү

Тээврийн цагдаагийн албаны 2021 оны төсвийн гүйцэтгэлийн 2-р сарын тайланг ЭНД дарж үзнэ үү

Тээврийн цагдаагийн албаны 2021 оны төсвийн гүйцэтгэлийн 3-р сарын тайланг ЭНД дарж үзнэ үү