• Замын хөдөлгөөний дүрэм
  • Холбоо барих

ГЭМТ ХЭРЭГ, ЗӨРЧЛӨӨС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХЭД ИРГЭН БҮРИЙН ОРОЛЦОО ЧУХАЛ

2022-11-10
ГЭМТ ХЭРЭГ, ЗӨРЧЛӨӨС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХЭД ИРГЭН БҮРИЙН ОРОЛЦОО ЧУХАЛ

Завхан аймгийн цагдаагийн газрын Түдэвтэй сумын цагдаагийн хэсгээс "МАЛ МАХ", " ЗЭВСЭГ-2022" нэгдсэн арга хэмжээнүүдийн хүрээнд төв магистрал зам дагуух мал бүхий айл өрхүүдээр орж мал хулгайлах гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр яриа таниулга хийн, галт зэвсгийн бүртгэлийг газар дээр нь хийж багийн засаг дарга, мал бүхий иргэдтэй хамтран бод малд гэрэл ойлгогчтой хүзүүвч зүүлээ.

Эх сурвалж:  Завхан аймгийн цагдаагийн газар