• Замын хөдөлгөөний дүрэм
  • Холбоо барих

Хүүхдийг зам тээврийн ослоос урьдчилан сэргийлэхэд хүн бүрийн үүрэг оролцоо чухал.

2020-06-01
Хүүхдийг зам тээврийн ослоос урьдчилан сэргийлэхэд хүн бүрийн үүрэг оролцоо чухал.

Хүүхдийг зам тээврийн ослоос урьдчилан сэргийлэхэд #хүн бүрийн үүрэг #оролцоо чухал.