• Замын хөдөлгөөний дүрэм
  • Холбоо барих

СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

2022-02-08
СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Цагдаагийн ерөнхий газрын тэргүүн дэд даргын баталсан төлөвлөгөөний дагуу тусгай дуут болон гэрлэн дохиогоор тоноглогдсон албаны автомашинд тавигдах “Автотээврийн хэрэгсэлд тавигдах техникийн ерөнхий шаардлагастандарт MNS 4598:2020, Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааны “Бэлгэ тэмдэг түүнийг хэрэглэх” журам /код 124/, Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2017 оны А/292 дугаар тушаалаар баталсан “Тээврийн хэрэгсэлд тусгай дуут болон гэрэл дохио тавьж хэрэглэх” журмын хэрэгжилтийг хангуулах, алба хаагчдын мэргэшүүлэх, зам тээврийн осол хэргээс урьдчилан сэргийлэх сургалтыг зохион байгууллаа.

Тус сургалтыг Цагдаа, Дотоодын цэргийн сургалтын нэгдсэн төв болон  ЦЕГ-ын Автобаазтай хамтран 96 алба хаагчийг хамрууллаа.