• Замын хөдөлгөөний дүрэм
  • Холбоо барих

2021 ОНЫ 1 ДҮГЭЭР УЛИРАЛД УЛСЫН ХЭМЖЭЭНД БҮРТГЭГДСЭН ЗАМ ТЭЭВРИЙН ОСОЛ, ГЭМТ ХЭРЭГ, ЗӨРЧЛИЙН НӨХЦӨЛ БАЙДАЛ

2021-06-03
2021 ОНЫ 1 ДҮГЭЭР УЛИРАЛД УЛСЫН ХЭМЖЭЭНД БҮРТГЭГДСЭН ЗАМ ТЭЭВРИЙН ОСОЛ, ГЭМТ ХЭРЭГ, ЗӨРЧЛИЙН НӨХЦӨЛ БАЙДАЛ

 

Цагдаагийн байгууллагад ирүүлсэн дуудлага, мэдээллийн 12.7%, хүлээн авсан гомдол, мэдээллийн 22.7%, шалгаж шийдвэрлэсэн гомдол, мэдээллийн 21.6%, захиргааны зөрчлийн 84.0%-г хөдөлгөөний аюулгүй байдлын журмын эсрэг гомдол, мэдээлэл эзэлсэн байна.

Дэлгэрэнгүйг энд дарж үзнэ үү