• Нүүр хуудас
  • Холбоо барих
  • Замын хөдөлгөөний дүрэм

2019 ОНЫ ЭХНИЙ УЛИРАЛД УЛСЫН ХЭМЖЭЭНД БҮРТГЭГДСЭН ЗАМ ТЭЭВРИЙН ОСОЛ, ЗӨРЧЛИЙН ТООН ҮЗҮҮЛЭЛТ

2019-09-03
2019 ОНЫ ЭХНИЙ УЛИРАЛД УЛСЫН ХЭМЖЭЭНД БҮРТГЭГДСЭН ЗАМ ТЭЭВРИЙН ОСОЛ, ЗӨРЧЛИЙН ТООН ҮЗҮҮЛЭЛТ

Нэг.ЗАМ ТЭЭВРИЙН ОСЛЫН ДУУДЛАГА, БҮРТГЭГДСЭН ОСОЛ

Улсын хэмжээнд зам тээврийн ослын шинжтэй дуудлага 17225-г хүлээн авч шийдвэрлэсэн байна. Зам тээврийн ослын шинжтэй дуудлагын тоо нь өнгөрсөн оны үзүүлэлтээс улсын хэмжээнд 7.1 хувиар, Улаанбаатар хотод 7.7 хувиар тус тус статистик мэдээгээр буурсан үзүүлэлт гарч байна.

Үргэлжлэлийг энд дарж үзнэ үү