• Замын хөдөлгөөний дүрэм
  • Холбоо барих

2019 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛД УЛСЫН ХЭМЖЭЭНД БҮРТГЭГДСЭН ЗАМ ТЭЭВРИЙН ОСОЛ, ЗӨРЧЛИЙН ТООН ҮЗҮҮЛЭЛТ

2019-07-04
2019 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛД УЛСЫН ХЭМЖЭЭНД БҮРТГЭГДСЭН ЗАМ ТЭЭВРИЙН ОСОЛ, ЗӨРЧЛИЙН ТООН ҮЗҮҮЛЭЛТ

Нэг.ЗАМ ТЭЭВРИЙН ОСЛЫН ДУУДЛАГА, БҮРТГЭГДСЭН ОСОЛ

Улсын хэмжээнд зам тээврийн ослын шинжтэй дуудлага 36045-г хүлээн авч шийдвэрлэсэн байна. Зам тээврийн ослын шинжтэй дуудлагын тоо нь өнгөрсөн оны үзүүлэлтээс улсын хэмжээнд 837 нэгжээр буюу 2.3 хувиар, Улаанбаатар хотод 945 нэгжээр буюу 2.3 хувиар тус тус буурсан үзүүлэлттэй байна.

Үргэлжлэлийг энд дарж үзнэ үү