• Замын хөдөлгөөний дүрэм
  • Холбоо барих

Цагдаагийн газар, Нийслэлийн Онцгой байдлын газар, Нийслэлийн байгаль орчны газартай Замын цагдаагийн алба хаагчид хамтарсан хяналт, шалгалтад үүрэг гүйцэтгэн ажиллаж байна

2020-05-08
Цагдаагийн газар, Нийслэлийн Онцгой байдлын газар, Нийслэлийн байгаль орчны газартай Замын цагдаагийн алба хаагчид хамтарсан хяналт, шалгалтад үүрэг гүйцэтгэн ажиллаж байна

Нийслэлийн ногоон бүсэд ой хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх эргүүл ажиллах удирдамжийн дагуу Сүхбаатар дүүрэг дэх Цагдаагийн газар, Нийслэлийн Онцгой байдлын газар, Нийслэлийн байгаль орчны газартай тус дүүрэг дэх Замын цагдаагийн хэлтсийн алба хаагчид хамтарсан хяналт, шалгалтад үүрэг гүйцэтгэн ажиллаж байна. Иргэд та бүхэн ил, задгай гал гаргахгүй байж ой, хээрийн түймрээс сэргийлээрэй-!!!!