• Замын хөдөлгөөний дүрэм
  • Холбоо барих

Сургуулийн орчинд үйлдэгдэх зам тээврийн ослоос урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр багц сурвалжилгыг хүргэж байна.

2023-03-21