• Замын хөдөлгөөний дүрэм
  • Холбоо барих
Шинэ жолооч
Шүүлт:
-аас
хүртэл
ЗУРАГТ
ЗУРАГТ ТАЙЛБАР №4: Шинээр автотээврийн хэрэгсэл өмчилж авсан бол 72 цагийн дотор улсын бүртгэлд бүртгүүлнэ
Монгол улсад “Автотээврийн хэрэгслийн бүртгэл хөтлөх, улсын дугаар олгох журам”-д заасны дагуу иргэн, хуулийн этгээд шинээр автотээврийн хэрэгсэл өмчилж авсан бол 72 цагийн дотор улсын бүртгэлд бүртгүүлнэ гэж заасан байдаг.
2018-03-26
ЗУРАГТ
ЗУРАГТ ТАЙЛБАР №3-Дэлхий дээр 48 секунд тутам 1 хүн согтуу жолоочийн хохирогч болж байна
Согтууруулах ундааны зүйл хэрэглэсэн жолоочийн өөрийгөө зөв удирдах чадвар нь эрс бууран, өөрийн үйлдэлдээ тавих хяналт нь суларч, замын нөхцөл байдлыг үнэлэх чадваргүй болсноос аливаа хөдөлгөөнийг удааширсан мэтээр тусгаж, хүний тархины үйл ажиллагаа бүхий л талаараа доголдож зам тээврийн осол гарах аюул руу бүрэн шилждэг байна.
2018-03-13
ТАНЫ
ТАНЫ МЭДЛЭГТ: "ЗӨРЧЛИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ"-ИЙН ЗУРАГТ ТАЙЛБАРЫГ ХҮРГЭЖ БАЙНА /№2/
Хэрэв жолооч согтууруулах ундаа, мансууруулах эм, сэтгэцэд нөлөөт бодис хэрэглэсэн үедээ тээврийн хэрэгсэл жолоодвол Зөрчлийн тухай хуулийн 14.7.3.1 дэх хэсэгт заасны дагуу тээврийн хэрэгсэл эрхийг 1 жилийн хугацаагаар хасаж, дөрвөн зуун нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгоно.
2018-03-09
ТАНЫ
ТАНЫ МЭДЛЭГТ: ИРГЭД, ЖОЛООЧ НАРТ "ЗӨРЧЛИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ"-ИЙН ЗУРАГТ ТАЙЛБАРЫГ ХҮРГЭЖ БАЙНА
Зөрчлийн тухай хууль нь хууль, түүнд нийцүүлэн гаргасан захиргааны хэм хэмжээний актыг зөрчсөн үйлдэл, эс үйлдэхүйг зөрчилд тооцох, түүнийг үйлдсэн хүн, хуулийн этгээдэд шийтгэл оногдуулах замаар шударга ёсны тогтолцоог бэхжүүлэх зорилготой юм. Тус хуулийн 14.7 дугаар зүйлд "Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай хууль зөрчих" зөрчлүүдийг буюу нийт 56 зөрчлийг зааж өгсөн байна.
2018-03-06
ХАМГААЛАХ
ХАМГААЛАХ БҮС ХЭРЭГЛЭЭГҮЙ ХҮМҮҮСИЙН 86 ХУВЬ НЬ ТАРХИНЫ ДОРГИЛТ, ГЭМТЭЛ АВДАГ
Олон улсын хэмжээнд хийгдсэн судалгаа болон туршлагаас үзэхэд автомашинаар зорчигчид хамгаалах бүсийг хэрэглэж хэвших нь ноцтой болон амь насанд аюултай осол гэмтлийг үлэмж бууруулдаг үр дүнтэй арга юм.
2017-12-07