• Замын хөдөлгөөний дүрэм
  • Холбоо барих

ХОНОГИЙН НӨХЦӨЛ БАЙДЛЫН ТООН МЭДЭЭ

2024-03-18
ХОНОГИЙН НӨХЦӨЛ БАЙДЛЫН ТООН МЭДЭЭ

Цагдаагийн байгууллагын 102 тусгай дугаарт 2024 оны 03 дугаар сарын 17-ны өдөр нийт 1757 дуудлага, мэдээлэл бүртгэгдсэнээс зөрчлийн шинжтэй 1444, гэмт хэргийн шинжтэй 95 дуудлага, мэдээлэл байна.

Мөн гэмт хэргийн шинжтэй 68 үйлдлийг шуурхай илрүүлж, урьд өмнө бүртгэгдсэн 16 хэргийг нөхөн илрүүллээ.