• Замын хөдөлгөөний дүрэм
  • Холбоо барих

ХОНОГИЙН НӨХЦӨЛ БАЙДЛЫН ТООН МЭДЭЭ

2024-03-15
ХОНОГИЙН НӨХЦӨЛ БАЙДЛЫН ТООН МЭДЭЭ

Цагдаагийн байгууллагын 102 тусгай дугаарт 2024 оны 03 дугаар сарын 14-ний өдөр нийт 1847 дуудлага, мэдээлэл бүртгэгдсэнээс зөрчлийн шинжтэй 1444, гэмт хэргийн шинжтэй 100 дуудлага, мэдээлэл байна.

Мөн гэмт хэргийн шинжтэй 63 үйлдлийг шуурхай илрүүлж, урьд өмнө бүртгэгдсэн 13 хэргийг нөхөн илрүүллээ.