• Замын хөдөлгөөний дүрэм
  • Холбоо барих

ГАР УТАС БА АЮУЛ

2022-10-28
ГАР УТАС БА АЮУЛ

Замын хөдөлгөөнд оролцож байх үедээ гар утсаар ярьж хөдөлгөөнд оролцсон 19067 зөрчлийг илрүүлэн хуулийн дагуу арга  хэмжээ тооцсон.