• Нүүр хуудас
  • Холбоо барих
  • Замын хөдөлгөөний дүрэм

ТЕХНИК ЗАМЫН ХЯНАЛТЫН ХЭЛТЭС

Замын зохион байгуулалт, хяналтын тасаг 

Хөдөлгөөн зохицуулалт, гудамж зам түүний төхөөрөмжид хяналт тавих, хөдөлгөөн зохицуулах техник хэрэгсэлд засвар, үйлчилгээ хийлгэх, зөвшөөрлийн систем, хөдөлгөөн зохион байгуулалтай холбоотой стандарт, заавар, журам заавар боловсруулах үндсэн чиг үүрэгтэй. 

Техникийн хяналтын тасаг

Тээврийн хэрэгслийн техникийн бүрэн бүтэн байдал, тусгай зөвшөөрөлтэйгөөр хөдөлгөөгд оролцох журмын хэрэгжилт, авто замын төлөвлөлт, зам барилгын ажил, ашиглалтын явцад хөдөлгөөний аюулгүй байдал хангагдаж байгаа эсэх болон нийтийн тээврийн үйлчилгээ, замын орчимд ажил үйлчилгээ явуулахтай холбоотой норм дүрэм,стандартын хэрэгжилтэнд хяналт тавих чиг үүрэгтэй.