• Нүүр хуудас
  • Холбоо барих
  • Асуулт хариулт
  • Иргэний хяналт

Хүүхдийн эрхийн тухай ойлголт, сургуулийн орчинд хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэх арга

2020-04-29
Хүүхдийн эрхийн тухай ойлголт, сургуулийн орчинд хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэх арга

Хүүхдийн эрхийн тухай ойлголт, сургуулийн орчинд хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэх арга