• Нүүр хуудас
  • Холбоо барих
  • Замын хөдөлгөөний дүрэм

НИЙСЛЭЛИЙН ЗАМЫН ХӨДӨЛГӨӨНИЙ ХЯНАЛТЫН ГАЗАР

Нийслэл хотын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах зам тээврийн осол, хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг удирдан зохион байгуулах, гудамж замын хөдөлгөөний ачаалал, түгжрэл саатлыг бууруулах зорилгоор Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай хууль, дүрэм, хөдөлгөөн зохицуулах журмын дагуу зохицуулалт хийж, хяналт тавих, төр засгийн тэргүүн, гадаад дотоодын зочин төлөөлөгч нарын замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах, Нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал, Засаг даргаас хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах, чиг үүрэгтэй ажиллаж байна. 

НИЙСЛЭЛИЙН ЗАМЫН ХӨДӨЛГӨӨНИЙ ХЯНАЛТЫН ГАЗРЫН ДҮҮРЭГ ДЭХ ЗАМЫН ЦАГДААГИЙН ХЭЛТЭС

Дүүргийн нутаг дэвсгэрт Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай хууль, дүрэм, журам, стандартын хэрэгжилтэд хяналт тавьж, гудамж замын хөдөлгөөнийг зохицуулах, зам тээврийн осол хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг Дүүргийн Засаг, захиргаа, Төрийн болон төрийн бус байгууллагын хүч дэмжлэгтэйгээр зохион байгуулах чиг үүрэгтэй юм.